Bočné menu
logo

Webová adresa

example.netlife.ninja

Názov stránky

Vaše meno

Váš E-mail

Heslo


Chcete mať vlastnú doménu? Po vytvorení stránky Vám s tým pomôžeme...


Zatvoriť
clouds
Ďalej

Vyberte si farebnú kombináciu

Farebnú kombináciu môžete v budúcnosti zmeniť, alebo prispôsobiť si ju podľa predstáv.

 • Lawn green
  gallery
 • Cream
  gallery
 • Lavender indigo
  gallery
 • Alice blue
  gallery
 • Amber
  gallery
 • Atomic tangerine
  gallery
 • Brilliant rose & blue
  gallery
 • Bright pink
  gallery
 • Bittersweet
  gallery
 • Giants orange
  gallery
 • Jonquil
  gallery
 • Barbie pink
  gallery
 • Jasper
  gallery
 • Chocolate (web)
  gallery
 • Old gold
  gallery
 • Heliotrope magenta
  gallery
 • China rose
  gallery
 • Gold
  gallery
 • Lemon curry
  gallery
 • Alien Armpit
  gallery
 • Antique ruby
  gallery
 • French plum
  gallery
 • Silver screen
  gallery
 • Times
  gallery
 • Savana
  gallery
 • Carolina blue
  gallery
 • Black Coral
  gallery
 • Cadet
  gallery
 • Green base
  gallery
 • Ball blue
  gallery
 • Caribbean green
  gallery
 • Amazonite
  gallery
Naspäť
clouds
Ďalej

Typ stránky • Zvieratá
  Zvieratá
 • Blog
  Blog
 • Obchod a služby
  Obchod a služby
 • Výtvarné umenie
  Výtvarné umenie
 • Jedlo
  Jedlo
 • Životný štýl
  Životný štýl
 • Hudba
  Hudba
 • Príroda
  Príroda
 • Internetový obchod
  Internetový obchod
 • Fotografovanie
  Fotografovanie
 • Portfólio
  Portfólio
 • Reštaurácie a pohostinstvá
  Reštaurácie a pohostinstvá
 • Technológie
  Technológie
 • Cestovanie
  Cestovanie
 • Svadby
  Svadby
Naspäť
clouds
Vytvoriť novú stránku

Vyberte si úvodný template

Kliknite na náhľad, keď chcete vidieť ako template vyzerá s Vašou konfiguráciu
  Naspäť
  clouds
  Vytvoriť novú stránku
  Prosím počkajte!  clouds
  clouds

  Zásady ochrany súkromia

  Zásady ochrany súkromia

  Spoločnosť NetLife Guru s.r.o. venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany súkromia, čoho dôkazom je aj toto vyhlásenie, ktoré podrobne popisuje náš prístup k uvedeným záležitostiam. Keď budete posielať prostredníctvom tejto webovej stránky akékoľvek osobné údaje, dávate tým svoj súhlas na to, aby ich spoločnosť NetLife Guru s.r.o. mohla používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak máte nejaké otázky ohľadom záležitostí spojených s ochranou osobných údajov, zašlite nám, prosím, mail na adresu: info@netlife.guru.

  Zhromažďovanie osobných údajov
  Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našej webovej stránky. Dostávame malé množstvo identifikačných informácií, ako napr. meno a priezvisko, titul, adresu zamestnávateľa, e-mailovú adresu či telefónne a faxové čísla. Zvyčajne sa identifikovateľné informácie zhromažďujú za účelom:

  • registrácie do určitých oblastí webovej stránky,
  • vyžiadania ďalších informácií,
  • rozosielania vyžiadaných referenčných materiálov, či odoslania svojho životopisu.

  Návštevníci nám takisto môžu prostredníctvom našej webovej stránky zaslať e-mail. Ich správy budú obsahovať zvolené meno a e-mailovú adresu užívateľa, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré si užívateľ bude priať zahrnúť do správy.

  Používanie osobných údajov
  Keď nám návštevník našej webovej stránky poskytne svoje osobné údaje, použijeme ich iba pre tie účely, pre ktoré nám boli poskytnuté, ako je to uvedené v mieste zberu údajov (alebo ako je to zrejmé z kontextu zberu údajov). Príklady niektorých typov použitia sú uvedené vo vyššie uvedenej časti 'Zhromažďovanie osobných údajov'. Tiež môžeme vaše údaje použiť aby sme vám zaslali informácie o novinkách, poskytovaných službách a akciách, ktoré NetLife Guru s.r.o. chystá, prípadne iné informácie, ktoré by vás mohli zaujímať. Z nášho zoznamu adries sa môžete kedykoľvek odhlásiť tak, že nás kontaktujete spôsobom uvedeným v nižšie uvedenej časti 'Odhlásenie'.

  Naše webové stránky nezhromažďujú ani postupne nezískavajú osobné identifikačné informácie na to, aby sme ich šírili či predávali tretím stranám za účelom robenia marketingu medzi spotrebiteľmi alebo aby sme rozosielali množstvo korešpondencie v mene tretích strán.

  Prevádzkovateľ osobných údajov
  NetLife Guru s.r.o., je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky, ktoré bude spracovávať v súlade so slovenským zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  Zverejňovanie údajov tretím stranám
  Uvedomujeme si, že vaše informácie sú cenné, a preto pokiaľ budú v našej starostlivosti, prijmeme všetky primerané opatrenia na ich ochranu.

  Osobné údaje, ktoré boli poskytnuté spoločnosti NetLife Guru s.r.o., môžu byť dané k dispozícii aj iným členským firmám siete NetLife Guru s.r.o., ak to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý návštevník našej webstránky dané informácie odovzdal.

  Vaše osobné informácie môžu byť taktiež preposlané aj poskytovateľom služieb z radov tretích strán, ktorí spracúvajú informácie v mene NetLife Guru s.r.o., a to vrátane poskytovateľov informačných technológií, správy identít, tvorby a správy webových stránok, analýzy dát, zálohovania údajov, bezpečnostných a skladovacích služieb. V dôsledku toho môžu byť vaše osobné údaje odoslané aj mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate. Patria sem krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) ako aj krajiny, ktorých legislatíva neobsahuje zákony na špecifickú ochranu osobných informácií. Zadaním osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky dáva jej návštevník svoj otvorený súhlas na prenos takýchto údajov pre naplnenie svojich žiadostí zadávaných dobrovoľne.

  NetLife Guru s.r.o. môže postúpiť vaše osobné informácie exekučným, regulačným resp. iným štátnym orgánom alebo aj iným tretím stranám podľa požiadaviek platnej legislatívy či regulačných predpisov a v súlade s nimi.

  Vaše osobné informácie nebudú využívať nijaké členské firmy patriace do siete NetLife Guru s.r.o. a ani nijaké tretie strany na sekundárne či nesúvisiace účely, pokiaľ nie je uvedené inak v mieste zberu údajov. Ak nastane nejaký konkrétny prípad, v ktorom by mohlo byť potrebné sa o takéto informácie podeliť s inými, návštevník stránky bude vopred požiadaný o súhlas.

  Bezpečnosť
  Implementovali sme všeobecne uznávané štandardy na zabezpečenie technologickej a prevádzkovej bezpečnosti, aby sme osobné identifikačné údaje ochránili pred stratou, zneužitím, pozmenením alebo zničením. Chceli by sme vás predovšetkým uistiť, že sme si splnili všetky náležité povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti a prijali sme fungujúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému či protiprávnemu zverejneniu či spracovaniu takýchto informácií a údajov ako aj ich náhodnej strate, zničeniu či poškodeniu. Prístup k osobným identifikačným údajom majú iba oprávnení zamestnanci NetLife Guru s.r.o., ktorí sa zaviazali zabezpečiť dodržiavanie dôvernosti týchto informácií. Zásadou NetLife Guru s.r.o. je používanie SSL technológie na ochranu informácií o kreditných kartách podávaných prostredníctvom webových formulárov.

  Prístup k informáciám
  Ak by ste chceli aktualizovať akékoľvek osobné údaje, ktoré ste zadali prostredníctvom tejto webovej stránky, urobte tak prosím cez pôvodnú registračnú stránku alebo nám zašlite mail na adresu info@netlife.guru.

  Keď sa osobné identifikačné informácie uchovávajú, nepreberáme zodpovednosť za overenie pretrvávajúcej správnosti a presnosti obsahu osobných informácií. Ak bude spoločnosť NetLife Guru s.r.o. informovaná o tom, že nejaké osobné údaje získané prostredníctvom jej webovej stránky už nie sú aktuálne, urobí príslušné opravy na základe aktualizovaných informácií od autorizovaného návštevník webovej stránky.

  Ak by ste chceli zistiť podrobnosti o informáciách, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom tejto webovej stránky, máte právo prístupu k takýmto informáciám a môžete nás kontaktovať cez vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Žiadosť o prístup môžeme spoplatniť v súlade s platnými zákonnými požiadavkami.

  Odhlásenie
  Ak sa návštevníci našej webovej stránky následne rozhodnú odhlásiť sa zo zoznamu adries alebo z akýchkoľvek registrácií, dáme im k tomu inštrukcie na príslušnej webovej stránke alebo v našej komunikácii; návštevníci nám taktiež môžu zaslať mail na adresu info@netlife.guru.

  Uchovávanie údajov
  Osobné údaje, ktoré nám zašlete, budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali alebo ako to vyžaduje platná legislatíva.

  Napríklad kontaktné informácie o návštevníkoch (ako napr. informácie generované v priebehu registrácie do niektorých častí webovej stránky) si uchovávame len dovtedy, dokým sú potrebné na úplné vybavenie požiadavky kontaktujúcej osoby alebo pokiaľ nás užívateľ nepožiada, aby sme tieto informácie vymazali.

  Adresárové informácie, diskusné príspevky a e-maily sa uchovávajú iba po dobu, ktorú považujeme za primeranú na to, aby sme vyriešili požiadavky návštevníka.

  Súbory cookies
  Používame malé textové súbory nazývané ‘cookie’, ktoré sú umiestnené na vašich pevných diskoch, aby vám pomáhali získavať prispôsobenejšie informácie z webových stránok. Pre väčšinu webových stránok je používanie cookies už štandardným operačným postupom. Ak vám však používanie cookies vadí, väčšina prehliadačov dáva momentálne užívateľom možnosť rozhodnúť sa, že ich nebudú prijímať. V tom prípade nebudete môcť použiť tento proces registrácie a môže sa stať, že zistíte narušenie inej funkcionality na stránke. Keď z našej webovej stránky odídete, môžete si súbory cookie, ak si to budete želať, vždy so svojho systému vymazať.
  Registrácia
  Prihlásenie
  Zabudli ste heslo?
  Registrácia
  Prihlásenie
  Už máte konto?
  Zabudli ste heslo?
  NetLife Guru registrácia
  Registráciou do NetLife.Guru, získate prístup k nášej vzrušujúcej a vysoko sofistikovanej platforme NetLife.Guru. NLG platforma Vám umožní vytvoriť si internetovú stránku pre profesionálne alebo osobné účely. Sme si istí, že naša platforma je to, čo hľadáte.